Konstruktivní kritika událostí má smysl

Když se řekne kritika, obvykle se nám zrovna nic pozitivního nevybaví, spíše naopak, a proto je důležité vnímat rozdíl mezi bezduchou kritikou, která často pramení z osobní nespokojenosti dané konkrétní osoby a konstruktivní kritikou, která cokoliv posunuje vpřed, směrem ke zlepšení, protože poskytuje cenné poznatky a zpětnou vazbu.

Když konstruktivní kritika je objektivní, události to posune vpřed

Jsem ráda součástí nejrůznějších fashion událostí, bez ohledu na jejich velikost a lokalitu místa konání. Baví mě podporovat tyto zhmotněné snahy jejich organizátorů a organizátorek, je to jakýsi výsledek jejich často velmi náročné a usilovné práce, které věnovali skutečně opravdu hodně času a energie.

Vzhledem k množství lidí, které mám díky své práci okolo, ať už jsou to návštěvníci událostí či organizátoři, není překvapení, že se mi svěří se svými dojmy z různých společenských a kulturních událostí.

Musím říct, že mě velmi mrzí, když událost, kterou někdo pořádal, pouze prázdně kritizují místo toho, aby byli věcní, konkrétní a úplně nejlépe, požádali mě o propojení s organizátorem či organizátorkou dané akce, nebo se s ní či ním přímo sami spojili a dali návrh na zlepšení, poskytli konstruktivní kritiku.

Osobně si myslím, že nejlepší konstruktivní kritika události je taková, kdy od člověka co říká svůj kritický pohled, zní klady i zápory, které vidí, to je totiž objektivní a událost to posune vpřed.

Při posuzování určité události hodně záleží na subjektivním úhlu pohledu

Při posuzování určité události hodně záleží na subjektivním úhlu pohledu

Úhel pohledu na událost může být různý

Přiznám se, že nechápu lidi, kteří prázdně kritizují. Myslím, že je vhodné se nejdříve zamyslet a až následně konstruktivně kritizovat. Ideální je začít sama/sám u sebe, zamést si tzv. před vlastním prahem a až potom kritizovat ostatní lidi a události apod.

Někdy mi připadá, že lidem chybí sebereflexe a místo kritiky by si mohli více vzájemně pomáhat, spolupracovat a posouvat tak své projekty vpřed k úspěchům.

Překvapuje mě, že lidé, kteří pořádají události a třeba s tím i začínají, nebo mají málo zkušeností, naplno kritizují jiné události, místo aby na nich našli i to dobré, případně, jak jsem již zmínila výše, kontaktovali pořadatele a snažili se mu navrhnout zlepšení, jen prázdně kritizují.

Jak vnímáte konstruktivní kritiku obecně vy? Kritizujete například události konstruktivně i vy sami?

Zdroj všech fotografií: pixabay.com

Pokračujte ve čtení lifestyle článků ZDE.