Je selhání skutečným selháním?

Vzhledem k tomu, že zde máme nový rok, období, kdy se lidé snaží plnit svá předsevzetí z konce minulého roku či z přelomu předešlého a současného roku, pokud si nějaká stanovili, je vhodné zmínit téma selhání. Na první pohled se může zdát, že selhání je slovo negativní, ale ono záleží na úhlu pohledu. Je selhání skutečným selháním?

Selhání nemusí být selháním

Rádoby selhání může nastat, když si stanovíme cíle, které nejsou v souladu například se známým pravidlem SMART – specifické, měřitelné, takové abychom je akceptovali, byly reálně dosažitelné a časově ohraničené, ale i s námi samotnými.

On výsledek, který je na první pohled selháním, může mít přínos v tom, že si uvědomíme, že naše očekávání od nás samotných byly přehnané a cíle nereálné, přehodnotíme své vlastní původní zadání pro nás samotné a často si stanovíme cíle, kterých dosáhneme.

Selhání může přínos pro další život člověka

Selhání může mít přínos pro další život člověka

Selhání v očích jiných lidí

Někdy se selhání jeví jako výraznější selhání člověka než skutečně je, zvláště v očích lidí uvažujících negativně, kterým chybí sebereflexi a sami mají co zlepšovat, chybí jim odvaha si to přiznat a tak přísněji pohlíží na své okolí a to ovlivňují. Následkem jejich pohledu často okolí na sebe pohlíží až zbytečně kriticky, což často vede ke skepsi a demotivaci.

Selhání je často o úhlu pohledu

Selhání je často o úhlu pohledu

Osobně mám raději pozitivní energii a lidi, kteří se na situaci umí podívat reálně a současně okamžitě začínají hledat cestu ke zlepšení a umí inspirovat lidi ke stejnému přístupu.

Jak už bylo zmíněno výše, největší problém a šance, že selžeme, nastává, když si stanovíme cíle tak nějak nesmyslné v souladu s námi. Neřešte selhání v očích jiných, jiných názor nezměníte, neovlivníte, jsou lidé, kterým se nikdy nezavděčíte, proto se v první řadě snažte zavděčit sami sobě. Jsou naopak lidé, kteří vás prostě budou mít rádi, ať děláte cokoliv a jste jací jste.

Snažím se být lepší verzí svého včerejšího já, stojím nohama pevně na zemi a hlavu mám v oblacích.

Co je skutečným lidským selháním?

Myslím, že skutečným selháním není to, když se vám něco nepodaří, to se stává, je to život, dělat chyby je důležité, abychom se z nich mohli poučit.

Dělat chyby je důležité, abychom se z nich mohli poučit a například i varovat své blízké

Dělat chyby je důležité, abychom se z nich mohli poučit a například i varovat své blízké

Za selhání považuji to, když je člověk starý a nikdo jej nenavštíví v domově seniorů, či jej vůbec nechce vidět, kontaktovat telefonicky apod. Dalším obrovským selháním je, když děti v jakémkoliv věku tak nějak musí lhát svým rodičům, protože jinak s nimi není řeč – je to smutné.

Mějte radost z maličkostí, sami ze sebe a ze života.

Pokračujte ve čtení lifestyle článků ZDE, ekonomické články naleznete ZDE.

Zdroj fotografií: pixabay.com