Tento článek bych ráda věnovala tématu charitativní pomoc. Velmi celosvětově známou organizací je Unicef. Je nám potěšením příležitostně Unicef mediálně podpořit, zvláště v souvislosti panenkami Unicef. Tyto panenky tvoří známé české osobnosti, mezi kterými je i nemalé množství módních návrhářů. Naši zprávu věnovanou panenkám Unicef najdete zde.

Pomoc ve svém okolí

Na charitativní odvětví mám možná trošku osobitý a odlišný názor než velká většina lidí. Možná vás překvapí, že to zmiňuji v souvislosti s Unicef, ale Unicef, i když je to pro ně okrajová záležitost, mám spojenou s panenkami Unicef, které tvoří výrazné a veřejně známé osobnosti z různých odvětví v České republice.

Móda je fajn a pravdou je, že skutečně spojuje lidi, lze říci, že to platí v celosvětovém měřítku. Pomoc na celém světě je potřebná, ale co začít nejdříve ve svém nejbližší okolí, kde člověk žije?

Charitativní pomoc

Myslím, že člověk by nejdříve s pomocí měl začít u sebe, zlepšovat svůj život, protože když to udělá, bude šťastný, bude mít finance a bude např. moci investovat svoje finance dál, tam, kde jsou třeba, následně by se měl podívat ve své rodině, kdo pomoc potřebuje, pokračovat k sousedům, v rámci měst, republiky, kde žije a pokračovat v rámci kontinentu a dále. Ubylo by smutných případů i v Česku, zmíním tuto zemi, protože zde žiji. Smutných případů zde není málo.

Připadá mi velmi smutné slyšet, že se sice pomáhá z naší země někam mimo naši zemi a kontinent a v nedalekém městě nějaká rodina např. nemá finance na léčbu svého těžce nemocného dítěte. Ano, rodina, jejíž členové celý svůj život pracují, poctivě odvádí daně apod. Myslím, že pokud nejsou všichni ve vašem okolí úplně v pohodě, má vzdálená pomoc někam smysl pouze okrajově.

Charitativní pomoc

Význam Unicef

Samozřejmě si ale uvědomuji, že problémy na jiných kontinentech, např. tam, kde nemají studny na vodu a vzdělání, jsou obrovské a je záslužné, že se s tím někdo snaží něco udělat. Ale kladu si otázku, pomáhal a pomáhá ten člověk se stejným nasazením ve svém okolí, tam, kde žije? Nebo si řekne, zde je lidí dost a někdo pomůže?

Unicef má jméno a velké problémy na jiných kontinentech se snaží zmenšovat a tím, že má jméno, se k němu přidávají významná jména lidí a k nim se váží a navazují další, méně známí lidé a je šance, že problém se ještě zmenší. Fajn, ale nezapomínejme na své okolí.

Jak vnímáte pomoc a charitu vy?

Zdroj fotografií: pixabay.com