Známe termíny veletrhů Expo Riva Schuh and Gardabags v roce 2023

EXPO RIVA SCHUH & GARDABAGS PŘIPRAVUJE NĚKOLIK DALŠÍCH PŘEDSTAVENÍ: INOVACE A INTERNACIONALIZACE POŽADAVKU

Další edice veletrhů Expo Riva Schuh & Gardabags v příštím roce se budou konat od 14. do 17. ledna 2023 a od 17. do 20. června 2023. Měly by být vynikající příležitostí pro setkání průmyslu ve světle výsledků poslední výstavy a nadšení. ukazují značky a výrobci, kteří již plánují účast na obou akcích.

Nové příchozí akce realizované přehlídkou k posílení mezinárodní účasti na akci se setkaly s velmi pozitivním ohlasem

Již byly uzavřeny dohody s vystavovateli a kupujícími z jihovýchodní Asie, Indie, Singapuru, Indonésie a Malajsie. Stejně tak delegace z USA, Kanady a Latinské Ameriky potvrdily svou účast, zatímco v Evropě se zaměří na skandinávské země a Spojené království, které bude hostit návrat „Expo Riva Schuh Around the World“, akci. věnované britským distributorům.

Pokračovat budou také inovativní a úspěšné iniciativy, včetně Hybrid Service

Hybrid Service umožní mnoha společnostem z Číny a dalších zemí, odkud je cestování stále omezeno, hrát roli; Innovation Village Retail, průkopnický projekt věnovaný inovacím v distribuci, který již posílil mezinárodní viditelnost nově vznikajících start-upů; a zaměření na udržitelnost, zejména na otázky sledovatelnosti, považované za klíč k nalezení, propagaci a zvýšení hodnoty společností, které investují značné prostředky, aby zajistily, že jejich podnikání bude šetrnější k životnímu prostředí a lidem.

Harry Winston, ikona šperků 20. století, jednou řekl: „Lidé na vás budou zírat. Ať jim to stojí za to.“ Odvětví obuvi a koženého zboží s nadšením sleduje vývoj na Expo Riva Schuh & Gardabags s vědomím, že příští edice v roce 2023 budou „stát za to“ a zopakují úspěch a vynikající výsledky dosažené na akci konané v Riva del Garda v červnu.

Riva del Garda Fierecongressi již aktivně plánuje své další přehlídky, protože je chce učinit více středovými pro networking v tomto odvětví, zaměřené na obchod a rozmanité ve své nabídce

Jako každá prestižní událost je i Expo Riva Schuh & Gardabags tvořena vzácnými prvky. V našem případě načasování výstavy poskytuje solidní základ a je doplněno řadou mezinárodních vystavovatelů a nákupčích zastupujících přední distributory z celého světa, od Číny po Jižní Ameriku.

Další edice veletrhu Expo Riva Schuh a Gardabags se uskuteční v lednu 2023

Další edice veletrhu Expo Riva Schuh a Gardabags se uskuteční v lednu 2023

Expo Riva Schuh & Gardabags připravuje akci dokonale ušitou na míru pro sektor obuvi a koženého zboží

TERMÍNY v roce 2023

Termíny Expo Riva Schuh & Gardabags v roce 2023 jako tradičně otevřou budoucí sezóny podzim/zima 2023/24 a jaro/léto 2024:
• 98. vydání 14. – 17. ledna 2023
• 99. vydání 17. – 20. června 2023

Načasování se vždy ukázalo jako perfektní pro obchod v tomto odvětví. Vynikající pro ty, kteří chtějí doplnit své nabídky, a ještě lépe pro ty, kteří se chtějí seznámit s novými kolekcemi a zadávat objednávky na nadcházející sezónu.

Expo Riva Schuh & Gardabags zůstává vedoucí událostí v sektoru nejen z hlediska načasování, ale také z hlediska rozmanitosti nabídky: objemná obuv i hodnotné značky; vyrobeno v Itálii, ale také mezinárodní sourcing s Čínou, Indií a Jižní Amerikou a Tureckem v čele skupiny mezinárodních vystavovatelů; elegantní, volnočasové a trenérské kolekce spolu s návrhy pro bydlení doma, venku a pro děti.

Čísla dokazují zájem o veletrhy Expo Riva Schuh a Gardabags

Kromě svých tradičních silných stránek nedávno vykázala některá mimořádně silná čísla, jak se odráží ve vynikajících výsledcích červnového ročníku 2022, do kterého se zaregistrovali návštěvníci ze 103 zemí a vystavovatelé ze 41 různých zemí.

Ochota firem vrátit se na výstavu byla také mimořádná a jasně se odráží v prodeji výstavní plochy. To již překonalo nejvyšší očekávání a stále více zúčastněných stran je ochotno investovat do každoročních výstavních projektů a zajistit si jejich účast na zimním i letním ročníku.

Skvělé výsledky, které odměňují naši vizi. Snažíme se o nové a inovativní způsoby, jak rychle reagovat na měnící se potřeby trhů a poskytnout průmyslu vhodné nástroje pro zdravé a ziskové obchodní iniciativy. Odvětví módních doplňků hledá nové cesty k získávání zdrojů, spolehlivé partnery s výrobními kapacitami, kteří dokážou splnit různé požadavky co do množství, ceny a stylu. Naše už není „jen“ veletrh, ale proměnila se ve ctnostnou síť zkušených profesionálů, kteří jsou schopni tlumočit, předvídat a řídit se aktuálně probíhajícími změnami,“ řekla Alessandra Albarelli, generální ředitelka Riva del Garda Fierecongressi.

O veletrh Expo Riva Schuh a Gardabags projevují dotčené skupiny velký zájem

O veletrh Expo Riva Schuh a Gardabags projevují dotčené skupiny velký zájem

INTERNACIONALIZACE

Zásadním rysem veletrhu Riva del Garda vždy bylo, že hostí výrobce a značky obuvi a tašek z celého světa

Tuto funkci velmi oceňují kupující, kteří vždy našli různé návrhy, široký výběr z hlediska kvality a cenových relací, spolehlivé partnery a značky, které se zabývají otázkami udržitelnosti.

Organizátoři přehlídky se proto nadále silně zaměřují na zahraniční trhy a jejich cílem je dále posilovat přítomnost značek, dodavatelů a kupujících ze čtyř koutů světa.

Zahájili jsme přípravy na rok 2023,“ říká GianPaola Pedretti, manažer výstavy Expo Riva Schuh & Gardabags. Zaměřujeme se na hodnotné značky a spolehlivé výrobce privátních značek“.

Současně jsme s podporou naší sítě partnerů po celém světě podnikli nové incomingové aktivity zaměřené na nákupčí, pozvali jsme vybrané mimoevropské operátory z jihovýchodní Asie a také poprvé velkou skupinu maloobchodníci z Indie, Singapuru a Indonésie“.

Expo Riva Schuh a Gardabags také přináší severoamerické distributory pozváním delegací kupujících z Kanady a USA ve spolupráci s NSRA, Americkou asociací nezávislých maloobchodníků

Výrazně se budou prezentovat také latinskoameričtí operátoři. Toto tržiště bylo znovu oživeno fenoménem nearshoring, díky kterému se část produkce dříve přidělené Asii vrátila na kontinent.

Velká pozornost bude samozřejmě věnována i evropskému kontinentu – německé oblasti (DACH), Francii, Španělsku, Portugalsku – a zejména skandinávským zemím.

Velká Británie po brexitu si zaslouží zvláštní zmínku

Londýn totiž bude 2. listopadu hostit obnovení aktivit na zahraniční půdě „Expo Riva Schuh Around the World“. Tato prestižní akce je určena pro britské nákupčí a výrobce a je organizována ve spolupráci s British Footwear Association (BFA) a Retail Hub.

Toto zaměření na zahraniční trhy je plně opodstatněné a podpořeno průmyslovými údaji (zdroj: World Footwear Yearbook 2022 APICCAPS), které v roce 2021 zaznamenaly celosvětový nárůst výroby obuvi o 8,6 %, čímž přesáhly 22 miliard párů bot, z nichž 88 % bylo vyrobeno v Asii. Toto číslo roste, stejně jako produkce v Jižní Americe, která se ukázala jako hlavní produkční alternativa k Asii.

Čína vede světový žebříček zemí vyvážejících obuv s 60,4 %. Tuto nadřazenost by mohl ohrozit Vietnam, který nyní tvoří kolem 10 % světového exportu a je v mezinárodní tabulce na druhém místě. Značný pokrok zaznamenalo také Turecko, které se z 8. místa v roce 2017 posunulo na 4. místo za Indonésii.

Všechny tyto země a trhy budou výrazně zastoupeny ve výstavních halách Riva del Garda.

VIZE A INOVACE

Jak zdůraznila generální ředitelka Alessandra Albarelli, Expo Riva Schuh & Gardabags byla v posledních několika letech schopna vytyčit nové a inovativní obchodní cesty, které byly okamžitě vítány a ukázaly se jako efektivní. Tyto úspěšné projekty se budou opakovat v roce 2023.

Inovace mají na veletrhu Expo Riva Schuh a Gardabags

O veletrh Expo Riva Schuh a Gardabags projevují dotčené skupiny velký zájem

Hybridní služba

Na výstavě v červnu 2022 tato služba umožnila účast velké skupině čínských společností.

Pro země, které v roce 2023 stále trpí cestovními omezeními, bude výstava nadále nabízet službu Hybrid Stand, která umožňuje zřízení fyzického výstavního prostoru, ve kterém lze předvést vzorky. To je řízeno kvalifikovaným personálem vyškoleným show organizátor a umožňuje kupujícím prohlížet a dotýkat se různých nabídek, na dálku se spojit s vystavovateli a navázat s nimi produktivní obchodní vztahy.

Maloobchod Innovation Village

Expo Riva Schuh & Gardabags byla první průmyslovou výstavou, která věnovala dostatek prostoru distribuci a věřila v potenciál maloobchodu otevřeného inovacím a budoucnosti.

Průkopnický a perspektivní projekt: místo, kde může svět distribuce objevit ty nejlepší inovace pro ty, kdo prodávají obuv a doplňky.

Prostor otevřený pro start-upy je navržen tak, aby sdílel kulturu inovací a je doplněn nabitým programem akcí, rozhovorů, panelových diskuzí a prezentací.

Ve spolupráci s Retail Hub proběhne také Start-up Competition (výzva k předkládání návrhů bude zahájena zanedlouho), která ocení nejlepší inovaci prezentovanou na veletrhu. Po pouhých dvou letech od svého vzniku je již tato akce nepřehlédnutelná, start-upy z předchozích ročníků se těšily takovému zájmu a zviditelnění, že byly zvány na mnoho dalších národních i mezinárodních přehlídek.

Udržitelnost

Již několik výstav se Expo Riva Schuh & Gardabags stále více zaměřuje na udržitelnost. Opět jsme zaujali seriózní, hloubkový a vizionářský přístup k této problematice.

Vědecký výbor Expo Riva Schuh & Gardabags navrhl přesnou cestu k prozkoumání složitých a různorodých témat udržitelnosti. Cílem je zajistit, aby akce mohla být konkrétním příspěvkem pro celý mezinárodní obuvnický průmysl tím, že poskytne užitečné nástroje pro výběr, realizaci a propagaci vlastních udržitelných iniciativ.

Pozornost byla a bude zaměřena na sledovatelnost jako speciální nástroj pro celý hodnotový řetězec k určení společného směru, kterým se má ubírat. V budoucnu tak bude mít přehlídka nástroje k efektivní propagaci společností, které se drží této cesty. To poskytne kupujícím jistotu, zdůrazní přednosti udržitelných vystavovatelů a „postrčí“ průmysl k přesvědčení, že investice do sledovatelnosti není nákladem, ale marketingovou výhodou.

Díky rozsáhlé mezinárodní síti Expo Riva Schuh & Gardabags tato akce přinese globální výhody.

Zdroj informací fotografií: archiv Expo Riva Schuh and Gardabags

Další články s ekonomickým obsahem najdete ZDE.

Více o veletrhu Expo Riva Schuh a Gardabags naleznete ZDE.