Výzva osobností českého byznysu k transformaci ekonomiky. Přesně 32 let od revoluce v roce 1989 se spojilo 32 osobností českého byznysu a podpořilo iniciativu, která má pomoci nastartovat druhou transformaci tuzemské ekonomiky.

Výzva je výsledkem spolupráce signatářů s odbornými organizacemi i neziskovým sektorem. Iniciátory byli Tomáš Salomon (Česká spořitelna), Radek Špicar (Svaz průmyslu a dopravy ČR), Martin Vohánka (Eurowag), Martin Wichterle (Wikov), kteří postupně i se svým záměrem oslovili kolegyně a kolegy z české podnikatelské komunity.

Mezi signatáře patří majitelé či ředitelé společností, jako je např. Avast, Česká zbrojovka, ČEZ, Koh-i-noor, Mattoni, Rohlík, Škoda Auto, Tescoma ad.

Autoři výzvy se shodli na zásadních změnách, které je třeba ve společnosti provést, má-li se Česká republika stát úspěšnou a respektovanou zemí. Cílem je otevřená ekonomika postavená na vysoké přidané hodnotě, šetrná k životnímu prostředí a silných českých značkách, které jsou schopné soutěžit s nejlepšími ve světě.

3 pilíře a sada úvodních návrhů opatřeních druhé transformace

1. Česká značka

 • Participace municipalit na daňovém výnosu z místního podnikání motivující k aktivnímu sepjetí samospráv a soukromého sektoru.
 • Posílení kapitálového trhu prostřednictvím reformy penzijního investování.
 • Implementace systému daňové podpory investování obyvatel do akcií malých a středních veřejně obchodovaných firem.
 • Posílení podpory exportu prostřednictvím reformované EGAP, ČEB a další státní infrastruktury na úrovni srovnatelné s nejvyspělejšími státy Evropy.

2. Otevřenost

 • Nastavení jasných kritérií reflektujících potřeby pracovního trhu a bezpečnosti země.
 • Přijetí sady integračních programů maximalizující pozitivní efekty pracovní migrace.
 • Vypsání stipendijních programů pro talentované zahraniční studenty v Česku a současně české studenty na špičkových zahraničích univerzitách se závazkem návratu do země.
 • Zřídit centrální autoritu pro digitalizaci státu s dostatečnými kompetencemi a kapacitou k prosazování a usnadnění potřebných změn na úřadech.
 • Datově podložené vládnutí s dlouhodobou perspektivou a jasně definovanými cíli je základním předpokladem efektivní státní správy.
 • Vytvoření komunikačních nástrojů státu podporujících informovanost obyvatel o významu a přínosu členství ČR v mezinárodních institucích, zejména EU a NATO.

3. Udržitelnost

 • Úprava právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie stimulující k participaci zaměstnanců na kapitálových výnosech podniků jako nástroj motivace a sociální koheze.
 • V rámci evropské diskuse o Green Dealu je třeba vyjednat parametry reflektující výchozí podmínky a možnosti České republiky.
 • Vytvořit kompetenční centrum zodpovědné za efektivní exekuci Green Dealu a koordinaci státních institucí, sdílení know-how a následnou informovanost podnikatelské sféry.
 • Modernizace základního a středního vzdělávacího stupně v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
 • Zvýšení kvality a konkurenceschopnosti vysokého školství prostřednictvím úpravy jejich správy a řízení včetně posílení pravomocí a odpovědností rektorů a správních rad.
 • Systémová podpora rekvalifikačních programů v rámci celoživotního vzdělávání umožňujícího adaptaci na rychle se měnící podmínky světa.

Na implementaci výše uvedených opatření budou signatáři výzvy spolupracovat s odbornými a neziskovými subjekty. Mezi ně patří například Svaz průmyslu a dopravy ČR či Česká bankovní asociace.

Zdroj informací a další informace: BusinessInfo.cz

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com