K velkým příležitostem v Africe patří bývalé portugalské kolonie. Sedm afrických států, které bývaly kolonií Portugalska, skýtají dobré obchodní šance. Spojuje je nejen portugalština jako používaný jazyk, ale i podobný styl obchodního jednání.

Komunita zemí portugalského jazyka (zkráceně CPLP z portugalského názvu Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), někdy známá jako Lusophone Commonwealth

Komunita zemí portugalského jazyka (zkráceně CPLP z portugalského názvu Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) je mezinárodní organizace a politické sdružení národů napříč čtyřmi kontinenty, kde je oficiálním jazykem portugalština. Také je někdy známá jako Lusophone Commonwealth (Comunidade Lusófona).
Historie CPLP začala, když byla založena v roce 1996 v Lisabonu Angolou, Brazílií, Kapverdami, Guineou-Bissau, Mosambikem, Portugalskem a Svatým Tomášem a Princovým ostrovem, téměř dvě desetiletí po začátku dekolonizace portugalské říše. Sedm z osmi zakládajících států leží v Africe.
Vazba na Portugalsko stále trvá
Africké lusofonní země mají stále silnou vazbu na Portugalsko, které patří mezi jejich největší obchodní a investiční partnery ze zemí EU. Největším poskytovatelem rozvojové pomoci v Africe je Evropská unie (rovněž v tomto ohledu je patrný velký zájem Portugalska).

Angola je významným obchodním partnerem především v oblasti přírodních energetických zdrojů (hlavní dodavatel ropy a zemního plynu). Portugalské orgány podporují Angolu i v jejím úsilí o repatriaci finančních prostředků z portugalských bank v souvislosti s podezřením na korupční kauzy z minulých let.

Mezi nejvýznamnější země, kam exportuje Guinea-Bissau, také patří Portugalsko. Kapverdy jsou orientovány na Evropu (nejvýznamnější obchodní partneři Španělsko a Portugalsko), mají kulturně i historicky velmi blízko k EU a mají s ní nadstandardní vztahy. Investice tradičně proudí do cestovního ruchu.

Lze zaznamenat i vojenskou přítomnost Portugalska v Africe (například na severu Mosambiku, v pobřežních oblastech Svatého Tomáše a Princova ostrova kvůli ochraně před piráty). Ekonomika Svatého Tomáše a Princova ostrova je rovněž úzce spjata s Portugalskem, které je zde největším investorem a angažuje se i v oblasti vzdělávání.

Významným partnerem je v součtu portugalsky mluvící část Afriky i pro české firmy.

Při obchodním jednání je znát portugalský vliv

Ve zvyklostech a způsobu jednání je v těchto zemích stále patrný portugalský vliv. Typický je například dlouhý oběd, bohatý noční život i vysoký stupeň formálnosti při jednáních. Obchodní jednání a dochvilnost fungují podle hesla „čas je darem Afriky“ a musejí se tak brát. Objevuje se vysoká míra byrokracie a zdlouhavé procesy při obchodním jednání, a proto je potřeba se obrnit vysokou mírou flexibility a tolerance.

Jednacím jazykem v lusofonních zemích Afriky je portugalština. Stále více a více se ale objevuje prosazování angličtiny (v Mosambiku to je díky úzkým obchodním vztahům s Jihoafrickou republikou, v Angole se lze domluvit anglicky spíše s cizinci).

Klíčem k úspěchu v těchto zemích je osobní jednání. Je nezbytné mít v Africe svého distributora, který bude kdykoli k dispozici pro zákazníky. Důvěra se buduje dlouho, někdy je zapotřebí i pomoc státních institucí, které jsou ovšem velmi byrokratické (Angola, Guinea-Bissau). Je nutné nepodceňovat důkladné prověření partnera (registrace a licence k podnikání). Využít lze i řady místních absolventů českých vysokých škol.

V souvislosti s uzavřením dohody o ekonomickém partnerství EPA mezi EU a vybranými zeměmi SADC (Jihoafrické rozvojové společenství), mezi něž patří i Mosambik, je umožněn preferenční přístup českým produktům na mosambický trh.

Zdroj informací: https://www.businessinfo.cz/clanky/exportmag-cz-k-nejvetsim-prilezitostem-v-africe-patri-lusofonni-staty/?utm_medium=email&utm_source=sendpress&utm_campaign a https://www.exportmag.cz/mezinarodni-obchod/k-nejvetsim-prilezitostem-v-africe-patri-lusofonni-staty/

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com