V dubnu 2021 vyhověly všechny kontrolované vzorky PHM (pohonných hmot). Česká obchodní inspekce (ČOI) kontrolovala v dubnu 2021 jakost pohonných hmot. Celkem odebrala na tuzemských čerpacích stanicích (v Česku) 207 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům vyhověly všechny vzorky.

Došlo ke zlepšení

Česká obchodní inspekce odebrala v dubnu tohoto roku 207 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům vyhověly všechny vzorky. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v dubnu 2021 oproti březnu 2021 bylo zaznamenáno zlepšení z 0,4 % na 0,0 % v počtu nevyhovujících vzorků (v březnu 2021 nevyhověl 1 odebraný vzorek motorové nafty).

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v  dubnu odebrány.

Odběr vzorku automobilového benzinu z autocisterny

V měsíci dubnu 2021 byl inspektorátem ČOI Plzeňským a Karlovarským realizován odběr vzorku pohonné hmoty v průběhu stáčení pohonných hmot z automobilové cisterny do zásobníku čerpací stanice. Odběr vzorku byl realizován odborně způsobilou osobou za užití speciálního technického vybavení, kterým byl vzorek pohonné hmoty kontinuálně odebírán po celou dobu stáčení. Laboratorními rozbory nebyly zjištěny odchylky od ČSN EN 228+A1/Z1/O2.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 104 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 75 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek
u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zdroj informací a podrobnosti: https://www.coi.cz/v-dubnu-vyhovely-vsechny-kontrolovane-vzorky-pohonnych-hmot-2/

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com