Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) spustila 25. března 2021 novou online platformu. Smyslem platformy je nahradit limitované možnosti současné nesnadné situace, ale současně také přiblížit výstavy a eventy, kterých se UMPRUM účastní v Česku i zahraničí.

Více o podobě nové online platformy UMPRUM

Radek Sidun, prorektor pro Vnější vztahy a mezinárodní spolupráci k nové platformě říká: „UMPRUM Online doplní, co se na web nebo sociální sítě nevejde, měla by poskytnout informace navíc. Novinkou a přidanou hodnotou je multimediální materiál, který pro ni budeme speciálně vytvářet. Vznikne tak prostor, který umožní podívat se na různé projekty do hloubky. Navíc bude na první pohled patrné, že se nejedná o standardní „zprávu“, které běžně nacházíme  na našem, přirozeně spíše informačně orientovaném, webu. Představuji si ji jako jakýsi webový magazín prezentující různé mikrostránky našich projektů a aktivit. Díky nástrojům, které používáme, jsme schopni jednotlivým příspěvkům dávat různou grafickou podobu.

Vizuální stránka platformy se víc než standardním webovým stránkám blíží tištěnému časopisu. Každému článku je věnována zvláštní pozornost. Grafická úprava příspěvku se mění podle daného projektu. Výjma obrazového materiálu a videí budou součástí velké části zpráv i rozhovory.

Čtenáři se na platformu  Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) dostanou přímo z hlavního menu na webu UMPRUM. Těšit se mohou na  první články o vybraných zahraničních a českých prezentacích a záznamy přednášek. Průběžně budou přibývat další informace o aktivitách studentů, videa z akcí, reportáže a rozhovory s vybranými osobnostmi nejen o tématech týkajících se školy.

UMPRUM (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze) - nová online platforma

Ukázka stránky nové online platformy UMPRUM, zdroj UMPRUM

Platforma vznikla na základě spolupráce se studenty UMPRUM, vývoj stránky a grafickou úpravu zajišťují Josefína Karlíková z Ateliéru tvorby písma a typografie,  Filip Kominik a Sergei Gavroche  z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com