Tržby v maloobchodě klesly za rok 2020 o 0,6 procent.

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 1,4 %, bez očištění o 3,7 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 8,3 %. Za celý rok 2020 se tržby v maloobchodě bez očištění meziročně snížily o 0,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v prosinci reálně o 8,3 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 17,1 % a za pohonné hmoty o 0,8 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 1,4 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 3,9 % a za potraviny o 0,1 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 9,0 %. V prosinci 2020 bylo o dva pracovní dny více než v prosinci 2019.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží rostly o 7,5 % a za potraviny o 0,5 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 6,6 %.

Maloobchodní prodej byl ovlivněn omezením prodeje či úplným uzavřením prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží z důvodu opatření proti šíření koronaviru na začátku a na konci měsíce.

Nejvýraznější růst zaznamenal prodej zboží přes internet nebo zásilkovou službu2) (o 30,4 %). Zvýšil se prodej ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 8,5 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 4,0 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 2,2 %).

Zvýšení tržeb také vykázaly nespecializované prodejny s převahou potravin (o 1,7 %). Naopak meziroční pokles tržeb pokračoval ve specializovaných prodejnách potravinami (o 19,8 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 10,4 %) a s oděvy a obuví (o 9,1 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,8 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Naopak vzrostly ceny výrobků pro domácnost, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, oděvů a obuvi a potravin.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,2 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 7,0 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 0,7 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 0,5 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 0,8 %.

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2020

Za celé 4. čtvrtletí 2020 se tržby maloobchodě kromě motorových vozidel1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 1,2 %, stejně jako bez očištění. Neočištěné tržby za nepotravinářské zboží klesly meziročně o 0,9 % a za pohonné hmoty o 9,5 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,8 %. V motoristickém segmentu3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 7,6 %, bez očištění o 7,9 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly meziročně o 7,1 % a za opravy motorových vozidel o 10,7 %.

Vývoj v roce 2020

Za celý rok 2020 v maloobchodě kromě motorových vozidel1) se tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily reálně meziročně o 0,9 %, bez očištění o 0,6 %. Neočištěné tržby za pohonné hmoty klesly o 7,9 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,6 %.

Tržby za potraviny stagnovaly i přesto, že prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin zaznamenal růst o 0,8 %. Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly pokles tržeb o 12,6 %.

Nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 28,2 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se tržby zvýšily za počítačové a komunikační zařízení (o 2,5 %), za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (o 1,5 %) a za výrobky pro domácnost (o 1,2 %). Pokles tržeb zaznamenaly prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 10,9 %) a s oděvy a obuví (o 29,6 %). Průměrný cenový deflátor za rok 2020 činil 100,9 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

 

Zdroj informací: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/maloobchod-prosinec-2020

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com