Tržby maloobchodu v Česku se za rok 2021 zvýšily. Tržby v maloobchodu za rok 2021 vzrostly o 4,4 procent. V tomto článku také naleznete odkaz na mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU.

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 1,5 %, bez očištění o 3,3 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,0 %.
Za celý rok 2021 se tržby v maloobchodě bez očištění meziročně zvýšily o 4,4 %.

tržby v maloobchodu

tržby v maloobchodu

Meziměsíční a meziroční tržby v maloobchodu

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v prosinci reálně o 1,0 %, v tom za pohonné hmoty klesly o 2,4 %, za nepotravinářské zboží o 1,2 % a za potraviny o 0,4 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 1,5 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 4,7 % a za nepotravinářské zboží o 2,1 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %. V prosinci 2021 bylo o jeden pracovní den více než v prosinci 2020.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,3 %. Tržby za pohonné hmoty vzrostly o 6,0 %, za nepotravinářské zboží o 3,9 % a za potraviny o 1,6 %.

internetový obchod

internetový obchod

Největší podíl na celkovém přírůstku tržeb v prosinci měly internetové a zásilkové obchody2) (růst tržeb o 8,6 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím rostly tržby za farmaceutické a zdravotnické zboží (o 11,6 %), výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 6,7 %) a kosmetické a toaletní výrobky (o 4,4 %). Naopak nižší tržby realizovaly prodejny s výrobky pro domácnost (o 2,1 %), s oděvy a obuví (o 2,7 %) a s počítačovým a komunikačním zařízením (o 6,8 %). Tržby za potraviny rostly jak ve specializovaných prodejnách potravin (o 8,7 %), tak i v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 1,3 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 107,8 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, počítačového a komunikačního zařízení, potravin, farmaceutického a zdravotnického zboží a kosmetických a toaletních výrobků.

obchod s obuví

obchod s obuví

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 3,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 5,1 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 1,7 %, přičemž za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 5,5 %, naopak za opravy motorových vozidel se zvýšily o 10,9 %.

Vývoj tržeb ve 4. čtvrtletí 2021

Za celé 4. čtvrtletí 2021 se tržby maloobchodě kromě motorových vozidel1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 6,6 %, bez očištění o 7,2 % (ve 4. čtvrtletí 2021 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby za nepotravinářské zboží vzrostly meziročně o 11,5 % a za pohonné hmoty o 10,3 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %. V motoristické segmentu3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 4,9 %, bez očištění o 3,8 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly meziročně o 6,8 %, naopak za opravy motorových vozidel vzrostly o 8,4 %.

Vývoj tržeb v roce 2021

Za celý rok 2021 v maloobchodě kromě motorových vozidel1) se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily reálně meziročně o 4,5 %, bez očištění o 4,4 %. Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 8,2 %, pohonných hmot o 3,4 %, naopak za potraviny klesly o 0,4 %. Nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby o 16,3 %.

prodej obuvi

prodej obuvi

Nárůst tržeb se týkal také oblasti oděvů a obuvi

Vyšší tržby než v roce 2020 zaznamenaly všechny sortimentní skupiny nepotravinářského zboží. Tržby se zvýšily ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením o 6,9 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 6,5 %, s oděvy a obuví o 4,7 %, s výrobky pro domácnost o 4,6 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 4,4 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 3,2 %. Růst tržeb zaznamenaly rovněž specializované prodejny s potravinami o 0,5 %. Naopak pokles tržeb vykázaly nespecializované prodejny s převahou potravin o 0,5 %. Průměrný cenový deflátor za rok 2021 činil 103,5 %.

V motoristickém segmentu3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 8,3 %, bez očištění o 8,6 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 10,0 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 8,2 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

Zdroj informací a více informací: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/maloobchod-prosinec-2021

Zdroj fotografií: pixabay.com

Přečtěte si další články z kategorie B2B novinky, a to ZDE.