Spotřebitel pokud chce nakupovat v jiné zemi EU, nesmí být blokován

Česká obchodní inspekce průběžně kontroluje dodržování nařízení EU. Cílem této kontrolní akce byl zákaz geoblockingu. To znamená, že spotřebitel, který chce nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, by neměl být diskriminován v oblasti přístupu ke zboží, službám, ceně, podmínkám prodeje nebo platebním podmínkám.

ČOI uskutečnila během 5 měsíců 11 kontrol a ve 3 případech zjistila nedodržení tohoto nařízení EU

Česká obchodní inspekce od 1. března do 29. července 2022 provedla 11 kontrol zaměřených na geoblocking. V praxi to znamená, že prodejce musí dodržovat povinnosti, které mu ukládá nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. 2. 2018, o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu.

Inspektoři dále kontrolovali dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další právní předpisy.

Česká obchodní inspekce v průběhu kontrolní akce zjistila, že k omezování spotřebitelů na základě jejich aktuální polohy, bydliště a státní příslušnosti došlo ve 3 případech. Konkrétně se jednalo o porušení dodržování článku 3 nařízení (EU) 2018/302, které se týká zákazu blokování nebo omezení přístupu k on-line rozhraní, případně porušení zákazu přesměrování bez souhlasu spotřebitele.

Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno v 6 případech.

 

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 0 0 0,0%
Jihočeský a Vysočina 1 0 0,0%
Plzeňský a Karlovarský 0 0 0,0%
Ústecký a Liberecký 1 0 0,0%
Královéhradecký a Pardubický 0 0 0,0%
Jihomoravský a Zlínský 8 6 75,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 1 0 0,0%
Celkem 11 6 54,6%

 

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v rámci kontrol geoblockingu uložila zatím pravomocně 3 pokuty ve výši 30 000 Kč, další porušení jsou stále ještě řešena ve správním řízení a čeká se na nabytí právní moci rozhodnutí.

Co je Geoblocking?

4. července 2019 podepsal prezident ČR novelu zákona o ochraně spotřebitele, která reaguje na nové evropské nařízení zakazující blokování nákupů podle země kupujícího.

Vládní předloha upravuje zákon tak, aby odpovídal požadavkům unijního nařízení. Jejím cílem je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo osobně, nebyli diskriminováni, pokud jde o přístup ke zboží či službám, cenu, podmínky prodeje či platební podmínky. Výjimkou jsou případy, kdy je to opodstatněno z důvodů, jako je DPH nebo určité právní předpisy na ochranu veřejného zájmu.

Zdroj informací: https://www.coi.cz/

Další články ekonomického typu naleznete ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com