Sociální sítě přivádí mladé zákazníky do e – shopů

Sociální sítě pro přímé nákupy Čechy příliš nelákají

Sociální sítě hrají v našich životech stále významnější roli. A to nejen v oblasti zábavy nebo sdílení informací. Významně také ovlivňují to, co, jak a kde nakupujeme. Přestože v ČR objednávání přímo prostřednictvím tohoto zdroje příliš netáhne, jsou sítě významným dodavatelem zákazníků pro e-shopy. Jak prostřednictvím klasické reklamy, tak i díky influencerům. Právě tomuto tématu se věnoval výzkum Asociace pro elektronickou komerci (APEK) mezi spotřebiteli.

Nové nebo použité zboží či službu si prostřednictvím některé ze sociálních sítí pořídilo v uplynulých dvanácti měsících 30 % českých uživatelů internetu

Při tom jistě nikoho nepřekvapí, že nejběžnější je takové nakupování mezi mladými ve věku mezi 25 a 34 lety.

Otázka nákupů přímo prostřednictvím sociálních sítí je z našeho pohledu zajímavá. Víme, že v zahraničních oblastech, jako jsou například Asie nebo Afrika, hrají nákupy v tomto prostoru daleko významnější roli. Proto jsme chtěli podrobněji zjistit, jaká je zkušenost českých zákazníků a jak vůbec k sociálním sítím přistupují,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a pokračuje: „Z výzkumu nám vyplynulo, že v ČR nejsou přímé nákupy masovou záležitostí a mají svá specifika. Například střední generace využívá spíše možností bazarového nákupu a prodeje než přímo nákupu nového zboží. Zajímavé ale bude, jak se budou měnit návyky nakupujících s dospíváním nové generace.

Jak totiž vyplynulo z výzkumu APEK, mladí lidé ve věku 15 až 24 let se pohybují v úplně jiném prostředí, než všichni ostatní. V kategoriích 25+ je nejčastěji využívanou platformou Facebook následovaný Instagramem, jehož počet uživatelů ale skokově padá s rostoucím věkem, jak ukazuje srovnání:

Sociální sítě přivádí mladé zákazníky do e - shopů

Aktivita influencerů zvyšuje nákupy mladých lidí v e – shopech

Mladí zatím stejně jako starší generace míří pro své nákupy ze sociálních sítí do tradičních e-shopů. Významnou roli v tomto směru kromě běžné reklamy hrají také influenceři. Jejich příspěvky nejčastěji sledují právě mladí uživatelé internetu. Za příklad můžeme použít populární Instagram, na kterém pravidelně sleduje 61 % mladých spotřebitelů alespoň jednoho influencera, který pravidelně propaguje nějaké zboží či službu. A jaký je dopad tohoto způsobu propagace?

Z výzkumu nám vyplynulo, že k nákupu v e-shopu alespoň jednou přivedla taková osobnost 51 % svých sledujících. Ti pak ve velké většině využili ke své objednávce slevový kód, který u příspěvku svého oblíbence dostali. Je tedy zjevné, že marketingový dopad tohoto typu propagace bude hrát v budoucnu stále větší roli,“ uzavírá Jan Vetyška.

Panelový výzkum pro APEK zajistila odborná agentura Nielsen Admosphere na reprezentativním vzorku 1018 respondentů.

Zdroj informací: APEK/Jan Vetyška

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Další informace ekonomického typu naleznete zde.

Více informací o Asociaci pro elektronickou komerci (APEK) zjistíte zde.