Přihlaste se do soutěže Rodinná firma roku

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlašuje 13. ročník soutěžního klání „Rodinná firma roku“. Zúčastnit se ho mohou malé a střední rodinné podniky, které mají alespoň pětiletou historii.

V rodinných firmách se aktuálně řeší především nástupnictví. Podle květnového průzkumu IPSOS pro AMSP ČR stále více než polovinu rodinných podniků v ČR vlastní zakladatelé (viz níže).

Rodinná firma roku AMSP ČR na startu

Zastupujte úspěšný český rodinný podnik, který má méně než 250 zaměstnanců? V tom případě neváhejte a přihlaste se do prestižní soutěže Rodinná firma roku AMSP, jejíž třináctý ročník v květnu odstartoval.

Soutěž tradičně hledá inspirativní příběhy rodinných firem, které úspěšně překonaly úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu, čestném jednání a tradici firmy, kterou zamýšlejí zachovat prostřednictvím svých následníků i pro další generace.

Ceny pro ty nejúspěšnější budou rozdány u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků soutěže na Dni podnikatelů ČR dne 7. 11. 2024 v pražském hotelu Ambassador Zlatá Husa.

Přihlásit se můžete až do 15. září 2024

Přihlašování firem do soutěže bude probíhat až do 15. září 2024.  V následujících dvou týdnech (do konce září) vybere odborná porota vítěze jednotlivých kategorií a deset podniků pro hlasování veřejnosti. To bude probíhat od 1. do 15. října 2024. Vyhlášení vítězů se pak může podnikatelské veřejnost těšit 7. listopadu v Praze.

Jaké jsou základní podmínky účasti?

Kategorie Malé firmy

 • Obrat do 10 milionů eur,
 • bilanční suma do 10 milionů eur,
 • doba podnikání alespoň 5 let,
 • maximálně 50 zaměstnanců,
 • firma bez delikventní úvěrové historie,
 • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury

​​Kategorie Střední firmy

 • Obrat do 50 milionů eur,
 • bilanční suma do 43 milionů,
 • doba podnikání alespoň 5 let,
 • maximálně 250 zaměstnanců,
 • firma bez delikventní úvěrové historie,
 • rodinná firma z pohledu vlastnické struktury

Do projektu se mohou přihlásit všechny malé a střední rodinné firmy (do 250 zaměstnanců). Jde tedy o podniky, v nichž jsou do byznysu zapojeni dva nebo více členů jedné rodiny.  Nesmí jít o místní pobočky velkých společností ani neziskové organizace či sociální podniky.

České rodinné firmy potřebují odstranit hendikep

Největší podíl rodinných firem aktuálně vlastní jejich zakladatelé, jedná se o více než polovinu z nich (56 %). To platí především pro nejmenší firmy.

Čtvrtina rodinných firem má více vlastníků (ve 22 procent případů se jedná pouze o rodinné příslušníky). Rodinné firmy jsou v Čechách poměrně tradiční, přes dvě pětiny rodinných firem se udržují v jedné rodině přes dvacet let. Do práce ve firmě jsou v průměru zapojeni čtyři členové rodiny. Největší poměr rodinných firem je založených jako s.r.o. (68 %), čtvrtina jako OSVČ. Ukázal to aktuální průzkum společnosti IPSOS pro AMSP ČR.

Nový zákon o rodinném podnikání by napravil historický hendikep českých firem v mezinárodní konkurenci. Ke zvláštní podpoře pro rodinné firmy vyzval Evropský parlament členské státy EU už v roce 2015.  V Česku se před pěti lety v zákoně objevila definice rodinného podnikání a podniky mohly začít využívat některé podpůrné programy respektive zvýhodněné úvěry od ČMZRB.

Rodinné firmy jsou skrytým potenciálem pro naši ekonomiku. S příchodem nové nástupnické generace do vedení přichází výrazný potenciál pro ekonomiku. Nová generace majitelů rodinných firem může posílit prestiž našeho průmyslu, sděluje AMSP ČR.

Ve většině rodinných firem už navíc působí první generace nástupců, kteří jsou připraveni převzít otěže. Tento proces předávání bude dokončen přibližně do pěti let. Nová generace podnikatelů má silnou motivaci pokračovat v rodinném podnikání s novou energií.

Generační obměnu mají za sebou dvě třetiny firem

Generační obměna, alespoň jednou během fungování firmy, proběhla u 64 % rodinných firem. V polovině případů byly vlastnické podíly ve firmě zachovány, u poloviny nikoli. Nejfrekventovanější změnou byl odkup podílů v rámci rodiny (29 %) a rozdělení majetku mezi více nástupců (25 %). Do necelé pětiny firem vstoupili noví vlastníci mimo zakládající rodinu. Zajímavostí je, že v téměř každé desáté firmě jsou nástupníci, kteří nedostali žádný podíl ve firmě.

„V případě, že se rodinné firmy rozhodnou řešit generační výměnu prodejem novým majitelům mimo rodinu, mohou využít podporu banky. Ta jim pomůže firmu prodat a financování poskytne i potenciálnímu kupci,“ potvrzuje Jan Jašek, ředitel firemních center České spořitelny.

„Trend v oblasti předávání firem je setrvalý, tedy generační obměna neustále probíhá, a ještě minimálně několik let probíhat bude. Spousta vlastníků své rozhodnutí o tom, jak s firmou naložit s ohledem na svůj věk, neustále odkládá, ale to nejde dělat do nekonečna,“ dodává Jan Jašek.

Budoucnost vidí optimisticky

Rodinné firmy vidí budoucnost optimisticky a mají jasnou vizi rozvoje, kterou podporují efektivní rozhodovací mechanismy. Nástupci jsou lépe připraveni předávat své firmy dalším generacím, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a kontinuitu.

„Přestože více členů rodiny může komplikovat rozhodování, současná generace nástupců si je vědoma pracovních návyků zakladatelů a snaží se předcházet konfliktům,“ říká Petr Milata, člen představenstva AMSP ČR a garant projektu Rodinná firma, který je zároveň představitelem 3. generace rodinné firmy Beznoska s.r.o., Kladno.

Mnohé rodinné podniky však nemají sepsané základní dokumenty pro řešení sporů v dalších generacích. Někteří zakladatelé nemají připravené dokumenty ani pro případ náhlého opuštění firmy.

„Kritická fáze předávání firem na druhou generaci nástupců může být složitá a hrozí ztráta mnoha dobře fungujících podniků. České firmy čelí silné konkurenci zahraničních firem, které mají často lepší marketingové a finanční zdroje,“ doplňuje Petr Milata.

Pro podporu rodinných firem je nezbytné zavést regionální vzdělávací systém a podporovat podnikatelské vzdělávání na středních školách a univerzitách. Zlepšení přístupu k financím prostřednictvím Národní rozvojové banky a zastavení pobídek pro zahraniční firmy, které deformují trh, může posílit pozici českých rodinných firem. Zapojení rodinných firem do státních strategických projektů a snížení závislosti na zahraničním kapitálu může také přispět k udržení jejich konkurenceschopnosti.

Zdroj informací a další podrobnosti naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení článků ekonomického typu ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com