Přihlaste se do 23. ročníku Národních cen České republiky do 17. května 2023

Příjem přihlášek ve 23. ročníku Národních cen České republiky byl prodloužen do 17. května 2023. Rady kvality České republiky, která je zřízena při Ministerstvu průmyslu a obchodu, vyhlásila Národní ceny České republiky pro rok 2023. Přihlášky je možné zasílat až do 17. května 2023.

Pořádání Národních cen České republiky má již více než dvacetiletou tradici

Ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality, jehož aktivity koordinuje a usměrňuje Rada kvality České republiky.

Pořádání Národních cen České republiky má dnes již více než dvacetiletou tradici. Ceny se staly nedílnou součástí Národního programu kvality, jehož aktivity koordinuje a usměrňuje Rada kvality České republiky,“ říká Eduard Muřický a dodává: „Národní ceny se tak podílejí na naplňování dlouhodobě budované filosofie a koncepce systémového přístupu k řešení problematiky kvality, společenské odpovědnosti a udržitelnosti v organizacích soukromého a veřejného sektoru. Pomáhají těmto organizacím na cestě k excelenci a tím přispívají ke konkurenceschopnosti České republiky.“

Pro rok 2023 jsme upravili vyhlašované kategorie s cílem zvýšit konkurenci v rámci jednotlivých kategorií a tím i prestiž Národních cen ČR,“ dodává Muřický.

23. ročník umožňuje organizacím soutěžit o ocenění v následujících cenách a programech:

 • Národní cena kvality České republiky v programu EXCELENCE,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena kvality České republiky v programu START (bez kategorií),
 • Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj,
  • kategorie veřejný sektor
  • kategorie soukromý sektor
 • Národní cena České republiky za kvalitu v rodinném podnikání.

„Účast v Národních cenách České republiky není zpoplatněna. Do soutěží o Národní cenu kvality České republiky v programech EXCELENCE a START a o Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj se organizace mohou v rámci jednotlivých kategorií přihlásit maximálně jednou za dva roky,“ doplňuje Pavel Vinkler, 1. místopředseda Rady kvality ČR.

Podrobnosti k přihlášení se do 23. ročníku Národních cen České republiky

Přihlášky je možné podávat do 17. května 2023 na e-mail sekretariatRKCR@mpo.cz, v případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání do 31. července 2023 na e-mailovou adresu bolko@amsp.cz, v kopii na sekretariatRKCR@mpo.cz.

Hodnocení u organizací na místě proběhne od 12. června do 6. října 2023. V případě Národní ceny České republiky za kvalitu v rodinném podnikání od 18. září do 6. října 2023.

Ceny budou vítězům slavnostně předány dne 23. listopadu 2023.

Bližší informace o vyhlášených Národních cenách České republiky pro rok 2023 naleznete pod příslušnými odkazy:

Zdroj informací a podrobnosti naleznete ZDE.