V Česku došlo v roce 2021 k nárůstu online nakupování a telefonování

Internet v roce 2021 využívalo již 83 % osob, 72 % se k němu připojovalo i přes mobilní telefon. Mezi nejčastější online činnosti patří čtení zpravodajství, využívání internetového bankovnictví či nakupování. Roste i obliba elektronické komunikace s úřady.

Nárůst provolaných minut při telefonování

Nárůst provolaných minut při telefonování

Nárůst provolaných minut při telefonování

V Česku došlo mezi lety 2019 a 2020 po dlouhé době stagnace ke skokovému nárůstu provolaných minut z mobilních telefonů a to z 23,5 miliard na 27,1 miliard. Tento jev lze patrně přičíst opatřením spojeným s pandemií covid-19.

I přes výrazný meziroční nárůst provolaných minut z mobilní sítě v přepočtu na jednoho obyvatele nedosahujeme ani průměru EU, který v roce 2020 činil 2 700 minut. V Česku byla hodnota tohoto ukazatele 2 400 minut,“ upozorňuje Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nárůst online nakupování

Nárůst online nakupování

Nárůst online nakupování

Po výrazném nárůstu počtu osob nakupujících na internetu mezi lety 2019 a 2020 se tempo růstu zpomalilo. I tak v roce 2021 nakupovalo online více lidí než v roce předchozím. Šlo o 5 milionů osob starších 16 let, které v této populaci tvořily již 57 %.

Nejčastěji nakupované komodity online

Mezi nejčastěji nakupované komodity patří dlouhodobě oblečení a obuv, které si přes internet pořizuje téměř 40 % lidí starších 16 let, zanedbatelné nejsou ani položky jako elektronika, potraviny či drogerie.

K výraznému meziročnímu nárůstu došlo v případě online objednávání jídla z restaurací. V roce 2021 si jídlo z restaurace objednala přes internet pětina osob starších 16 let, v roce 2020 se přitom jednalo o 13 % osob.

Nárůst využívání sociálních sítí

Nárůst využívání sociálních sítí

Nárůst využívání sociálních sítí

Zastoupení osob i podniků využívajících sociální sítě se opět meziročně zvýšilo a v roce 2021 na nich fungovalo již 56 % osob starších 16 let a 49 % českých podniků.

Firemní využívání internetu

Podniků s deseti a více zaměstnanci je k internetu dlouhodobě připojena většina. V průběhu let se sice jejich internetové připojení zrychluje, nicméně za ostatními státy evropské sedmadvacítky stále hodně zaostáváme.

Například v Dánsku je rychlostí vyšší než 100 Mbit/s připojeno již 80 % podniků a pětina jich je připojena dokonce rychlostí vyšší než 1 Gbit/s. V podnicích v Česku nejsou tyto podíly ani poloviční“ říká Kamila Burešová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Riziko kybertnetických útoků

S kybernetickými útoky se v průběhu roku 2020 setkalo 14 % podniků s 10 a více zaměstnanci, velkých podniků, které čelily nějakému ICT bezpečnostnímu incidentu, bylo 29 %.

Nejčastější hrozbou byla nedostupnost služeb ICT, tedy útok typu odepření služby (Denial of Service) nebo napadení vyděračským programem (ransomwarem). Setkalo se s ním 12 % všech podniků a více než čtvrtina velkých.

Nárůst obliby využívání elektronické komunikace s úřady

Nárůst obliby využívání elektronické komunikace s úřady

Nárůst zájmu o elektronickou komunikaci s veřejnou zprávou

Roste obliba elektronické komunikace s veřejnou správou „V roce 2021 využila internet pro komunikaci s úřady necelá polovina Čechů. 42 % osob vyhledávalo informace na jejich webových stránkách a 23 % osob vyplňovalo a odesílalo přes web elektronické formuláře. Odesílání formulářů přes webové stránky přitom meziročně vzrostlo o polovinu,“ konstatuje Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

zdroj informací a podrobnosti: https://www.czso.cz/csu/czso/v-case-covidu-jsme-vice-telefonovali-i-nakupovali-online

Další ekonomické informace naleznete v naší kategorii B2B novinky.

zdroj fotografií: pixabay.com