Kontroly vzorků pohonných hmot dopadly v roce 2022 podobně jako v roce 2021

Česká obchodní inspekce každoročně vyhodnocuje kontroly jakosti pohonných hmot za uplynulé období. V roce 2022 odebrala na čerpacích stanicích na celém území ČR 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 %). Během minulého roku uložila ČOI zákaz prodeje na 48 352,31 litrů pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 korun. V celkovém porovnání s rokem 2021 nedošlo k zásadním změnám, jelikož v roce 2021, z 2 611 vzorků pohonných hmot nevyhovělo stanoveným jakostním požadavkům 19 vzorků (0,7 %).

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly pohonných hmot za rok 2022

U čerpacích stanic na celém území ČR odebrala 2 545 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků (0,7 % nevyhovujících vzorků).

Česká obchodní inspekce provádí kontroly formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů

Jedná se o motorové benziny, motorové nafty, FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty (HVO), LPG, CNG, bio-CNG, LNG, bio-LNG a ethanol E85. Kontrolováno bylo dodržování ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2022 (podle ustanovení § 7 odst. 1, písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci) v 7  případech opatření spočívající v zákazu prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Celkově se jednalo o 48 352,31 l pohonných hmot v hodnotě 2 048 113,63 Kč. Konkrétně bylo opatření vydáno na:

 

  • 27 046,91 l motorové nafty v hodnotě  1 272 967,17 Kč
  • 15 485,40 l motorových benzinů v hodnotě 650 016,46 Kč
  • 5 820,00 l LPG v hodnotě 125 130,00 Kč

 

Odebrané pohonné hmoty dle druhů leden –  prosinec 2022
druh paliva odebrané vzorky  v % nevyhovující vzorky % z druhu paliva
motorové benziny 1000 39,29 5 0,5
motorové nafty 1204 47,31 12 1,0
FAME 0 0,00 0 0,0
směsná motorová nafta 0 0,00 0 0,0
motorová nafta B10 0 0,00 0 0,0
motorová nafta s vysokým obsahem FAME 0 0,00 0 0,0
parafinická motorová nafta 0 0,00 0 0,0
LPG 301 11,83 1 0,3
CNG, bio-CNG 40 1,57 0 0,0
LNG, bio-LNG 0 0,00 0 0,0
ethanol E85 0 0,0 0 0,0
Celkem 2545 100,00 18 0,7

 

 

Vývoj jakosti odebraných pohonných hmot v průběhu roku 2022
měsíc motorové benziny motorová nafta LPG CNG,
bio-CNG
Celkem
Leden 0,0 2,1 0,0 0,0 1,0
Únor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Březen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Duben 0,0 1,1 0,0 0,0 0,5
Květen 0,0 0,0 3,3 0,0 0,4
Červen 1,2 1,0 0,0 0,0 0,9
Červenec 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5
Srpen 2,0 1,8 0,0 0,0 1,6
Září 1,6 3,3 0,0 0,0 2,2
Říjen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Listopad 1,1 0,9 0,0 0,0 0,8
Prosinec 0,0 1,2 0,0 0,0 0,6
SUMA 0,5 1,0 0,3 0,0 0,7

 

Zdroj informací: https://www.coi.cz/

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com

Pokračujte ve čtení článků ZDE.