Kontroly motorové nafty a benzínu dopadly v roce 2021 nejlépe v historii. Česká obchodní inspekce zaznamenala u motorové nafty za celý rok 2021 z 1247 odebraných vzorků nafty celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. Zároveň ČOI odebrala 1015 vzorků benzinu, pouze jeden vzorek byl nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek.

jakost pohonných hmot - celkem

Jakost pohonných hmot – celkem

Celkově oproti roku 2020 však došlo k mírnému zhoršení, jelikož v roce 2021 nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, v roce 2021 šlo o 19 vzorků (zhoršení z 0,5 % na 0,7 %). Na celkovém mírné zhoršení se tak podepsaly výsledky vzorků LPG pro pohon (z 0,0 % na 2,6 %) a ethanolu E85 (z 12,5 % na 50,0 %).

LPG 2021

LPG 2021

Vzorky směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v roce 2021 odebrány.

Porovnání zjištění jakosti motorové nafty, benzínu, LPG pro pohon a ethanolu E85 v posledních dvou letech

V porovnání výsledků s rokem 2020 bylo v roce 2021 zaznamenáno zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (z 0,2 % na 0,1 %) a motorové nafty (z 0,8 % na 0,6 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků LPG pro pohon (z 0,0 % na 2,6 %) a ethanolu E85 (z 12,5 % na 50,0 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG a FAME. Výsledky jsou ovlivněny opakovanými odběry vzorků, které byly opakovaně vyhodnoceny jako nevyhovující právním předpisům.

nafta 2021

Nafta 2021

 

benzín 2021

Benzín 2021

 

Ethanol e85

Ethanol e85

ČOI (Česká obchodní inspekce) úzce spolupracuje s dalšími institucemi

V rámci průběžného monitoringu sledování jakosti pohonných hmot Česká obchodní inspekce úzce spolupracuje s orgány Celní správy, Generálním finančním ředitelstvím a Policií České republiky. Tyto státní orgány průběžně informuje o zjištěných nedostatcích v jakosti prodávaných pohonných hmot.

Zdroj informací a více informací: Česká obchodní inspekce (ČOI)

Zdroj fotografií: pixabay.com

Další informace o ekonomickém dění naleznete ZDE.