Jako malý či střední podnik můžete požádat o dotace na nákup poradenských služeb

Agentura pro podnikání a inovace (API) zahájila příjem žádostí o dotace ve výzvě Poradenství Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Od kdy do kdy můžete požádat o dotace?

O dotace na nákup poradenských služeb pro zvýšení své konkurenceschopnosti mohou žádat malé a střední podniky. Výzvu vyhlásilo 27. března 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 4. září 2023.

Cílem úspěšných projektů je buď získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

„Počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen. Obsah každé poradenské služby musí být přitom jedinečný,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Malé a střední podniky mohou v této výzvě získat až 50 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 1 milion korun na jeden projekt

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Zdroj informací a další informace naleznete ZDE.

Pokračujte ve čtení dalších článků ekonomického typu ZDE.

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com