Firmy, získejte podporu pro své inovační nebo výzkumné projekty

Firmy mohou získat podporu až 25 milionů korun na výzkumné nebo inovační projekty

Podpořeny budou například ty projekty, které hledají energeticky úsporná řešení či možnosti pro posílení energetické bezpečnosti nebo snížení surovinové závislosti. Firmy mohou na jeden projekt získat až 25 milionů korun.

TREND je základním programem podpory průmyslového výzkumu určeným pro tuzemské podnikatele a jeho hlavním smyslem je přispívat k rozvoji konkurenceschopnosti domácí ekonomiky. I v současné obtížné situaci se nám podařilo zajistit rozpočtové zdroje a věřím, že udělená podpora pomůže perspektivním a inovativním firmám k dalšímu posunu směrem k ekonomice založené na znalostech,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podporovat inovační a výzkumné projekty má smysl

Podporovat inovační a výzkumné projekty má smysl

Od energetických úspor až po kyberbezpečnost

Šestá veřejná soutěž v programu TREND, na kterou jsou vyčleněny celkem dvě miliardy korun ze státního rozpočtu České republiky, byla vyhlášena v podprogramu 1 “Technologičtí lídři”.

Na sedmou veřejnou soutěž je připraveno 300 milionů korun ze zdrojů Národního plánu obnovy ČR a bude tedy financována z prostředků Evropské unie. Tato soutěž je speciálně zaměřena na podporu projektů rozvíjejících technologie 5G.

Vyhlašované veřejné soutěže tematicky zaměřujeme na řešení klíčových výzev dnešní doby. Podpořené projekty přispějí k digitální transformaci ekonomiky i ke smysluplnému naplňování Zelené dohody pro Evropu, včetně hledání energeticky úsporných řešení, možností pro posílení energetické bezpečnosti či snížení surovinové závislosti. Jsme připraveni podporovat i výzkumné projekty na posílení kyberbezpečnosti a dalších vysoce aktuálních oblastí, jejichž řešení pomůže jak firmám, tak všem našim občanům,“ doplňuje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Program TREND je klíčovým nástrojem pro budoucí rozvoj českých podniků a jejich konkurenceschopnosti. Výstupy z podpořených projektů pomáhají k transformaci a modernizaci způsobů výroby, umožňují rozvoj nových oblastí digitalizace a využití jejího potenciálu v průmyslu a službách. Díky výzkumným aktivitám v programu TREND tak vznikají zcela nové technologie reagující na aktuální požadavky v klíčových odvětvích,“ říká Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR.

Jaké jsou podmínky pro podání žádosti o podporu výzkumných a inovačních projektů?

Jaké jsou podmínky pro podání žádosti o podporu výzkumných a inovačních projektů?

Žádost o podporu inovačních a výzkumných projektů lze podat od 28. dubna do 16. června 2022

Na jeden projekt lze získat až 25 milionů korun, přičemž dotace smí tvořit nejvýše 70 procent z nákladů všech účastníků projektu. Žádost o podporu mohou podat podniky všech velikostí, které působí na území ČR. Projekty lze podávat od 28. dubna do 16. června 2022. Výsledky soutěže budou oznámeny nejpozději do konce roku 2022. S vybranými projekty bude uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, realizace může začít už od ledna 2023.

Zdroj informací a podrobnosti: BusinessInfo.cz

Zdroj fotografií: pixabay.com

Další články o ekonomice apod. naleznete v naší kategorii B2B novinky.