Česko je v počtu firemních webových stránek a v prodejích přes internet nad evropským průměrem. V posledních letech dochází rovněž k nárůstu firemních účtů na sociálních sítích. Internet věcí pak používá již 44 % firem.

Podíl firem majících vlastní webové stránky je v Česku dlouhodobě jeden z nejvyšších v rámci zemí EU. 

„Od roku 2015 má u nás 83 % podniků své webové stránky. Téměř 60 % firem je mělo v roce 2020 uzpůsobené i pro mobilní zařízení. Před pěti lety byla takových pouze čtvrtina,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Rozmach zažívají sociální sítě. V roce 2019 na nich mělo vlastní účet již 45 % podniků s deseti a více zaměstnanci. Na sociálních sítích fungují hlavně cestovní agentury nebo podniky působící v oblasti poskytování ubytování a v mediálním sektoru,“ uvádí Martin Mana, ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Přestože se od roku 2013 počet firem využívajících sociální sítě u nás ztrojnásobil, stále výrazně zaostáváme za severskými státy, Nizozemskem, Belgií či Irskem, kde tento způsob komunikace využívají více než dvě třetiny podniků.

Zdoj informací: https://www.czso.cz/csu/czso/roboty-vyuziva-temer-petina-prumyslovych-podniku

Zdroj fotografie: pixabay.com