Exportní průzkum 2021: České firmy se během krize přeorientovaly na blízké trhy a mají smělé plány, plánují expanzi.

České malé a střední podniky se během pandemie v exportu spolehly na okolní země, v dohledné době chtějí exportní příležitosti opět rozvíjet.

Exportní průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstvem průmyslu a obchodu ukázal, že se české malé a střední podniky během pandemie v exportu spolehly na okolní země, v dohledné době chtějí exportní příležitosti opět rozvíjet.

K exportnímu průzkumu se vyjadřuje i český ministr průmyslu a a obchodu Karel Havlíček

V souvislosti s minimalizací rizik a opatřeními proti pandemii došlo oproti roku 2019 k poklesu oblastí i zemí, do kterých firmy v roce 2020 exportovaly. Skvělou zprávou z průzkumu však je, že firmy vyjádřily velkou chuť rozvíjet, ruku v ruce s rozvolňováním, exportní příležitosti. 42 % firem respondentů průzkumu vidí v post-pandemické době příležitost v růstu na stávajících zahraničních trzích a hned 33 % chce expandovat na nová teritoria. Úkolem MPO je exportní ambice firem podporovat a pomáhat je naplnit, především pak na trzích mimo EU,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Exportní průzkum AMSP ČR a CzechTrade poskytuje užitečnou zpětnou vazbu. Nastavení nástrojů podpory exportu musí odpovídat potřebám firem v době odeznívající pandemie a nastupujících nových trendů v zahraničním obchodě spojených například s relokalizací výroby. Potvrzuje nám také správný směr podpory marketingu prostřednictvím on-line nástrojů. Firmy požadují marketingovou podporu a přesně tam našimi aktivitami míříme, tradiční nástroje posilujeme digitální rovinou,“ dodává Karel Havlíček.

Doplňující informace přináší náměstkyně českého ministra průmyslu a obchodu

Firmám nabízíme jak tradiční nástroje podpory exportu, např. exportní asistenci přímo v teritoriích, hledání obchodních příležitostí a nových partnerů, podporu účastí na výstavách a veletrzích, podnikatelské mise, ale i nové či inovované služby, jako jsou digitální marketing, exportní inkubátory či aliance. Při současné akceleraci trendů spojených s možnými změnami v odběratelsko-dodavatelských řetězcích hraje významnou roli i společná obchodní politika vytvářející příznivé obchodní prostředí pro naše firmy na trzích třetích zemí,“ doplňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová.

V oblasti exportu hraje výraznou roli obrat firem

Exportní výzkum potvrzuje dlouhodobý trend, že malé a střední podniky jsou exportně více geograficky vázané na okolní země, spíše než na vzdálená teritoria a do Evropské Unie exportuje 97 % dotazovaných. Z průzkumu též plyne, že firmy s větším obratem mají tendenci obchodovat ve vzdálenějších zemí. Souvisí to nepochybně s rozsahem agendy, kapacitou a zdroji – ať již finančními nebo personálními.

Oproti výzkumu v roce 2019 poklesl počet zemí, do kterých firmy exportují. 70 % dotazovaných v roce 2019 exportovalo do více než 3 zemí, nyní je tento podíl 53 %. Počet zemí, do kterých firmy exportují, závisí na obratu společnosti. S jeho nárůstem rovněž stoupá chuť exportovat na více zahraničních trhů. S tím je spojena i problematika kapacity, zdrojů a obchodního zázemí u nás i v exportní destinaci. Platí totiž, že s lokálním zastoupením šance na úspěch výrazně rostou. Týká se to typicky nejen zemí například Blízkého východu, kde je to prakticky nutností, ale rovněž v Evropě to hraje určitou roli. V době cestovních omezeních jsou zahraniční kanceláře CzechTrade důležitější než kdy dřív,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade. Ta je podle průzkumu po bankách druhou nejčastěji využívanou formou podpory exportu a aktuálně s ní spolupracuje 30 procent dotazovaných.

Jaké jsou největší problémy v exportu?

Jako největší těžkosti spojené s exportem firmy uváděly rostoucí ceny a tím i náklady. Hned 38 % dotazovaných vidí jako klíčový problém právě zvýšenou cenu dopravy a v těsném závěsu pak 35 % uvádí exportní překážku rostoucí náklady na výrobu. Právě ceny materiálů rostou bezprecedentně, a to znamená zdražování i pro zákazníky (B2B i B2C). V tomto důsledku může docházet i k odkládání zbytných investic. Snaha zvládnout rostoucí náklady a překlenout cestovní omezení vedou ke zkracování dodavatelských řetězců. Potenciálem pro české exportéry jsou dodavatelé z blízkých trhů.

Kromě raketově rostoucích vstupních nákladů komplikuje situaci firem v České republice také nedostatek adekvátní pracovní síly ve výrobních podnicích. Nejvyšší poptávka českých podnikatelů je po nových obchodních kontaktech a příležitostech. Více příležitostí na trhu vidí zejména menší firmy, které se umí rychleji přizpůsobit novým podmínkám,“ říká k průzkumu místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Evžen Reitschläger.

Digitalizace byla jedním ze způsobů, jak se firmy vypořádávaly s krizí

Pozitivně ji hodnotí 30 %. O jedenáct procent více však uvádí, že jim s řešením nepomohla. „Samozřejmě, digitalizací, minimálně v průmyslovém segmentu (B2B), byznys zcela jistě nenahradíte. Ostatně právě v odvětvích jako energetika či strojírenství hrají klíčovou roli veletrhy a výstavy. Ty se však během pandemie téměř nekonaly. Zároveň by však 21 % dotazovaných ocenilo pomoc právě v této oblasti. Je dobře, že se firmy pokusily do virtuálního prostředí přenést kromě obchodních aktivit i ty propagační. Jistě to je cesta, která tu i do budoucna zůstane. I proto CzechTrade rozvíjí nové způsoby prezentace, které mohou doplnit výstavy a veletrhy virtuálními a digitálními formáty,“ říká Radomil Doležal.

Na potřebu obnovení veletrhů a nutnosti rozvíjet digitální formáty prezentace poukazuje také AMSP ČR: „Absence veletrhů komplikuje situaci exportérů. Online forma je realizovatelná jen pro některé segmenty. Pro mnohé obory je však naprosto nevyhovující,“ dodává Evžen Reitschläger.

Exportního průzkumu 2021 se zúčastnilo 300 českých malých a středních podniků, a provedla jej výzkumná agentura Ipsos. Průzkum mapuje export a exportní oblasti, a kromě nových poznatků také srovnává výsledky s předchozí vlnou pandemie COVID-19. Průzkum probíhal mezi 17. a 29. květnem 2021.

Zdroj informací: https://www.businessinfo.cz/clanky/exportni-pruzkum-2021-ceske-firmy-se-behem-krize-preorientovaly-na-blizke-trhy-planuji-expanzi/?utm_medium=email&utm_source=sendpress&utm_campaign

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com