Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se oproti prosinci snížil o 1,3 bodu na hodnotu 87,3. Poklesly i obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů o 0,7 bodu na hodnotu 87,1 a indikátor důvěry spotřebitelů o 3,5 bodu na hodnotu 88,5. V meziročním srovnání jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů stále na podstatně nižší úrovni.

V lednu se důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu meziměsíčně mírně snížila

Indikátor důvěry poklesl o 0,3  bodu na  hodnotu 93,2. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se oproti prosinci mírně zvýšil. Stav zásob hotových výrobků se meziměsíčně mírně snížil.

Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se téměř nezměnil. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka, kterou uvedlo přibližně 36 % respondentů.

Výrazně se též zvýšil podíl respondentů, které limituje nedostatek materiálu či zařízení. Průmysl je nicméně jediným odvětvím, ve kterém je důvěra podnikatelů meziročně vyšší.

Zpracovatelský průmysl

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu v lednu dosáhlo téměř 86 %, což je více než v předchozím čtvrtletí. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami, přibližně stejně jako v říjnu, na 12 měsíců.

Odvětví stavebnictví

V odvětví stavebnictví se důvěra podnikatelů meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 2,4 bodu na  hodnotu 108,5. Podíl podnikatelů hodnotících svou současnou poptávku po  stavebních pracích jako nedostatečnou se ve srovnání s prosincem zvýšil.

Podnikatelé odhadují, že se v příštích třech měsících mírně zvýší stávající počet zaměstnanců. Hlavními bariérami růstu produkce zůstávají podobně jako v předchozím čtvrtletí nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 32 % respondentů) a  nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 25 % respondentů). Oproti lednu 2020 je důvěra ve  stavebnictví výrazně nižší.

Odvětví obchodu a služeb

U důvěry podnikatelů v odvětví obchodu došlo ke snížení. Indikátor důvěry poklesl o  3,1   bodu na hodnotu 90,4. Podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou se podruhé v řadě téměř nezměnil. Očekávání ve vztahu k ekonomické situaci pro období příštích tří měsíců jsou v lednu nižší. Stav zásob zboží na skladech se zvýšil. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě výrazně nižší.

V lednu se důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,7 bodu na hodnotu 78,1. Hodnocení aktuální ekonomické situace podniků ve službách se meziměsíčně zhoršilo.

Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti prosinci zvýšil. Výrazně se zvýšil i podíl podnikatelů, kteří v uplynulých třech měsících přistoupili ke snížení počtu zaměstnanců.

Výrazně vzrostl podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Hlavní bariérou růstu produkce je nedostatečná poptávka, kterou uvedlo přibližně 30 % respondentů. Dalších 28 % uvedlo ostatní bariéry, související pravděpodobně s preventivními opatřeními proti šíření nemoci COVID-19. Meziročně je důvěra ve vybraných službách stále výrazně nižší.

Spotřebitelé a důvěra v ekonomiku

Mezi spotřebiteli se v lednu důvěra v ekonomiku snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3,5 bodu na hodnotu 88,5. Počet spotřebitelů obávajících se zhoršení celkové ekonomické situace se v lednu zvýšil.

Obavy spotřebitelů z jejich vlastní finanční situace jsou přibližně stejné jako v prosinci. Úmysl spořit se snížil. Obavy spotřebitelů z růstu nezaměstnanosti v následujících dvanácti měsících se v lednu opět zvýšily. Obavy z růstu cen se rovněž zvýšily. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů výrazně nižší.
***

V lednu 2021 dochází k úpravě bazického období pro výpočet bazických indexů hodnocených v rychlé informaci ČSÚ. Pro rok 2021 bude bazické období vypočteno jako průměr údajů za období 2003 až 2020. Dlouhodobý průměr se přepočítává jednou ročně a to vždy v termínu publikování rychlé informace za leden.

Sběr dat za podnikatelskou i spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 18. ledna 2021.

Zdroj informací: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/konjunkturalni-pruzkum-leden-2021

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com