CzechTrade slaví 25. výročí od svého založení

CzechTrade slaví 25. výročí. Za čtvrt století našel tisícům exportérů nové odběratele.

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade si připomíná 25 let od svého založení. Za dobu své existence představila světu více než 3 200 úspěšných exportních projektů z České republiky.

Pro české exportéry CzechTrade zrealizoval celkem 35 545 zakázek a zajistil konkrétní obchodní příležitosti formou 42 570 poptávek firem z celého světa. CzechTrade je součástí vládní podpory exportu a poskytuje informační a asistenční služby českým firmám, které podnikají na zahraničních trzích.

Při pomoci českým exportérům se CzechTrade opírá o vlastní zahraniční síť, která čítá 50 kanceláří působících pro 57 zemích na 5 kontinentech.

Ročně poskytnou ředitelé zahraničních kanceláří a místní kvalifikovaní odborníci v průměru 4 500 konzultací na exportní témata. Jednoznačně mezi nejoblíbenější služby, které ročně využije až 800 firem, a které realizují přímo specialisté ze zahraničí, patří ověření zájmu o výrobek a společné prezentace na veletrzích po celém světě.

Agentura každoročně pořádá Meeting Point CzechTrade, největší proexportní B2B akci v Česku, kde zástupci firem konzultují s řediteli zahraničních kanceláří své obchodní záměry na zahraničních trzích. 

Za 25 let existence agentury CzechTrade prošel svět dynamickými změnami. CzechTrade ovšem vždy dokázal na tyto změny rychle reagovat a poskytnout exportérům nadstandardní servis. Příkladem je současná krize na Ukrajině, která měla na část českých exportérů zásadní dopad. My jsme ovšem nezaváhali a nabídli jsme jim pomocnou ruku,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Otevření nové kanceláře v Gruzii v reakci na válku na Ukrajině

V současné době se CzechTrade věnuje mimo jiné pomoci českým exportérům, kteří se potýkají s komplikacemi spojenými s válkou na Ukrajině. „Ukrajina a Rusko představovaly pro některé české firmy klíčové trhy. Teď, když jsou tyto trhy téměř uzavřené, potřebují pro své produkty najít náhradní odbytiště. Firmám s tím aktivně pomáháme. Na začátku května jsme například otevřeli nové zastoupení v Gruzii a během roku otevřeme minimálně další dvě kanceláře na pečlivě vybraných perspektivních trzích,“ komentuje Radomil Doležal.

Letos CzechTrade rozšířil své portfolio o nové služby jako je Exportní inkubátor. „Tato služba umožňuje firmě rozvíjet podnikání, využívat kanceláře a poradenské služby v zahraničí po dobu až šesti měsíců,“ vysvětluje Radomil Doležal.

Další přidanou službou jsou Exportní aliance, které sdružují firmy tak, aby byla jejich prezentace v zahraničí efektivnější. „Členové aliance sdílí náklady, ale i know-how. Jejich produkty se navzájem doplňují,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade.

Agentura CzechTrade díky službě exportního vzdělávání realizuje odborné semináře a školení, i firemní školení na míru.

Semináře nejsou zaměřené pouze na mezinárodní obchod, ale také na manažerské nebo komunikační dovednosti. České firmy učíme především na příkladech z praxe,“ upřesňuje generální ředitel agentury.

CzechTrade podporuje spolupráci firem s designéry

CzechTrade podporuje spolupráci firem s designéry

CzechTrade sleduje nové trendy i v oblasti průmyslového designu a může tak radit českým firmám, jak nejlépe využít design v praxi. „Skrze národní platformu Design Centrum CzechTrade spolupracujeme s designéry. České firmy tak mohou využít práci renomovaných profesionálů, uplatnit kvalitní design a zvýšit tím svou konkurenceschopnost na zahraničních trzích,“ vysvětluje Radomil Doležal.

Další články B2B typu naleznete v naší kategorii B2B novinky.