ČOI (Česká obchodní inspekce) prováděla kontrolu v oblasti mezibankovních poplatků při placení kartou.

Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Celkem uskutečnila 91 kontrol a porušení tohoto nařízení nezjistila.

Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 20. července do 31. prosince 2020 celkem 91 kontrol. Kontrolní akce byla zaměřená na ověření dodržování zákona č. 370/2017, o platebním styku, respektive nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/751, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. ČOI porušení tohoto nařízení nezjistila.

Jiná porušení právních předpisů

Porušení další právních předpisů bylo zjištěno ve 33 případech, tj. 36,3 %. Nejčastěji (42 případů) se jednalo o některé ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy například ve 13 případech obchodník porušil zásadu poctivosti prodeje (§ 3) nebo ve 13 případech nebyl spotřebitel řádně seznámen s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12). Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů bylo zjištěno v menším počtu.

Uložená opatření za porušení právních předpisů

ČOI (Česká obchodní inspekce) pravomocně uložila v tomto období 22 pokut v celkové hodnotě 30 500 Kč. Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl v rámci kontrolní akce uložen zákaz prodeje na 38 kusů výrobků v celkové hodnotě 2 016,50 Kč a zákaz používání na 2 kusy neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Zdroj informací: ČOI (Česká obchodní inspekce) https://www.coi.cz/coi-kontrolovala-mezibankovni-poplatky-pri-placeni-kartou/

Zdroj úvodní fotografie: pixabay.com