Panelová diskuse Informační bezpečnost při volebních procesech ve světě

Den před začátkem konání českých prezidentských voleb, tedy 12. ledna 2023, se v Praze v hotelu Corinthia Prague uskutečnila panelová diskuse na téma Informační bezpečnost při volebních procesech ve světě. Zmíněná událost se konala pod záštitou Ředitelství komunikací předsednictví Turecké republiky.

O této události se zde zmiňujeme, protože zásadním obsahem byl pojem dezinformace a ten se týká každé oblasti i samotného podnikání v módním průmyslu, protože jak známo, módní průmysl není samotná bublina, ale je součástí okolního světa a politické dění apod. se jej v nějaké míře týká.

Před samotnou panelovou diskusí měli pozvaní řečníci i hosté možnost vychutnat si oběd, který byl pojat bufetovým stylem. Nabídka byla velmi pestrá, čítala nejrůznější slané i sladké pokrmy.

Velmi zaujal už úvodní projev pana tureckého velvyslance

Úvodního projevu se ujal pan velvyslanec Turecké republiky Egemen Bağış. Tento zaujal nejen zprostředkováním několika slov od Ředitelství komunikací předsednictví Turecké republiky, ale i svými, které jsou ve stejném duchu.

Zmíněné ředitelství varuje před dezinformací, protože dochází k tomu, že dezinformace útočí na lidské emoce, a když se lidé přiklání k emocím, odvrací se často od vědeckých poznatků a faktů. Dezinformační aktivity podkopávají demokracii. Boj proti dezinformacím je podpora demokracie.

Pan velvyslanec Turecké republiky označil dezinformace za globální hrozbu. Zamezení dezinformaci považuje za zásadní pro zachování demokracie, stejně tak dostatečnou komunikaci k veřejnosti, informování ji.

Projev pana velvyslance Turecké republiky v Praze zaujal

Projev pana velvyslance Turecké republiky v Praze zaujal

Následoval prostor pro Štefana Füle

Štefan Füle je velvyslanec, bývalý komisař EU a ministr EU ČR. Na úvod svého projevu poděkoval turecké vládě za takovou možnost interakce, že se uskutečnila panelová diskuse na téma Informační bezpečnost při volebních procesech ve světě. Volby považuje za velmi důležité, základ demokracie, ale v souvislosti s nimi se více a více projevuje nový fenomén manipulace médií. Dezinformace je manipulace.

Füle považuje za důležité vzdělávat mladé generace, aby uměly rozlišit dezinformace. Podstatné je posílit roli a pozici médií, která informují veřejnost. Je třeba nejen pro něco bojovat, ale i mít vizi a pozitivně k tomu přistupovat.

Prof. Özden Zeynep Oktav připomněla důležitost osobní zodpovědnosti a síly sociálních médií

Zmíněná profesorka z İstanbul Medeniyet (Civilization) University považuje dezinformaci za temnou stranu sociálních médií, protože tyto nové technologie se ukázaly být silným nástrojem politických i nepolitických aktérů.

Sociální média mají dle slov profesorky Oktav obrovský vliv na masy lidí. Připomněla, že během voleb v roce 2019 jedna respektovaná novinářka sdílela dezinformace, a protože ji lidé sledují, věřili tomu, což je pohroma.

K dezinformacím se vyjádřil i Thomas Kulidakis

Thomas Kulidakis je politický komentátor a korespondent pro Balkán a Východ Středomoří deníku Právo. Zmínil, že sociální média předběhla vývoj společnosti a že mít více informací neznamená, že máme hlubší vhled do problematiky.

Dále uvedl, že v dnešní době se informace podávají rychle, informace z válečných zón se mění každou minutu, po 12 hodinách se k novinářům dostanou jiné informace, než byly na začátku vlivem rychlého vývoje změn.

Kulidakis upozornil na fakt, že pokud z jedné strany se dostává k lidem příliš moc informací, jinde už je nemají potřebu hledat a že existuje bílá, šedá a černá propaganda. Považuje za zásadní, aby ti novináři, kteří podávají informace z konfliktních zón, si uvědomili, že je nutné informace zpracovat pro konzumenty médií, a to objektivním způsobem, bez filtrace přes svůj vlastní pohled.

Za základ společnosti považuje schopnost dokázat najít tzv. společnou řeč. Tvrdí, že není zlá společnost a potřebujeme lidi mezi novináři, kteří chtějí říkat pravdu, jsou čestní a věří tomu, co píší. Mít svobodu projevu je důležité a dodržovat svobodu slova také. Největší živná půda pro dezinformaci je pověra a předsudky. Závěrem svého projevu vyzval k analytickému přístupu.

Panelovou diskusi uzavřel projev Veselina Vačkova

Veselín Vackov, PhD je ředitelem deníku Lidové Noviny. V jeho projevu zaznělo, že pracuje v médiích takřka 30 let a poukázal i na jednu z taktit deep fake, což je násobení konspiračních teorií a jejich šíření, dále zneužívání informačních mezer, které se nabízí, když například vláda řádně nekomunikuje.

Za problém samozřejmě považuje manipulaci a šíření zmanipulovaného obsahu ke specifickým skupinám společnosti. Nemyslí si ale, že česká veřejná sféra je místo, kde by byly dezinformační problémy ve velké míře. Dle jeho slov potřebujeme legislativu, nějaké centrum, které se bude zabývat dezinformacemi šířenými cizími agenty.

Média by dle Vačkova měla vést novináře k tomu, aby dezinformace rozhodně nešířili. Klasická tradiční média mají odpovědnost za to, co píší, ale u sociálních médií tomu tak není, měla by být regulovaná, je ale těžké toto učinit na úrovni jednotlivých států, protože mají globální povahu. Zásadní je ovšem regulovat média ne cenzurou, ale uložit jim odpovědnost.

Veselín Vačkov dále dodal, že boj proti dezinformacím je třeba vést tak, aby nedošlo k omezení svobody projevu a v rámci tohoto boje se nabízí otázka, co je to vlastně dezinformace?

Dovolíme si dodat, že z informací, které během panelové diskuse na téma Informační bezpečnost při volebních procesech ve světě zazněly, je zásadní mít osobní zodpovědnost, ověřovat si informace a používat analytický přístup a hlavně nenechat vyhrát dezinformace.

Dezerty byly skutečně vynikající

Dezerty byly skutečně vynikající

Turci jsou velmi pohostinní lidé, toto je známý fakt, proto nikoho z přítomných osob na panelové diskusi na téma Informační bezpečnost při volebních procesech ve světě, nepřekvapilo, že po jejím skončení si pořadatelé události připravili pro hosty drobný snack, což byla příležitost ochutnat další delikatesy a občerstvit se i různými nápoji.

Více informací o Velvyslanectví Turecké republiky v Praze naleznete ZDE a ZDE.

Zdroj fotografií: archiv Sandry Friebové

Pokračujte ve čtení ekonomických článků ZDE.